منوی هیدورا
سبدخریدت

سیاست حفظ حریم خصوصی

سیاست کلی مجموعه هیدورا بر حفظ حریم خصوصی افراد تاکید دارد بطوری که از اطلاعات شخصی افراد فقط برای ثبت صحیح و تحویل سفارشات استفاده کرده و این اطلاعات را مگر با ارائه حکم قضایی از سوی مراجع قضایی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی در اختیار فرد، گروه، سازمان یا نهاد های دیگر قرار نخواهد داد.
 همچنین لازم به ذکر است که این اطلاعات شامل موارد زیر خواهد بود و به جز این موارد هیچ اطلاعات دیگری از کاربر ثبت و نگهداری نخواهد شد :
 اطلاعات شخصی سفارش دهنده شامل نام و نام خانوادگی، ایمیل، تلفن همراه، آدرس و کد پستی.
 اطلاعات شخصی تحویل گیرنده یا تحویل گیرندگان در صورتیکه کاربر برای فرد دیگری قصد خرید کالاهای موجود در سایت را داشته باشد. برای مثال خرید هدیه برای دوست.
 اطلاعات کارت تبریک برای مواردی که بسته به صورت هدیه ارسال خواهد شد.