منوی هیدورا
سبدخریدت

Emotion Collection


  «Emotion Collection» روایتگر ماجراهای آشناست. سفرهایی که همه مون به گونه ای٬ چه کوتاه چه بلند٬ چه سبک و چه عمیق٬ تجربه ش کردیم. یا به شکلی ازش عبور کردیم یا باهاش دوستی کردیم و یا هنوز ملاقاتش نکردیم و یا درحال دست پنجه نرم کردنیم. هرجای این ماجرا که باشی مهم اعتبار بخشیدن به تمام این احساسات و تجربه هاست برای شناختن بهتر خودت٬ شناختن دنیات٬ پیدا کردن معناهات برای زیستن و البته فهمیدن دیگری.

این مجموعه با شش کاراکتر که برآمده از دل تجربیات واقعی یه آدمه مثل منوشما٬ در شکل و شمایل یه کیف دوشی روزمره و کاربردی میل به مراقبت و یادآوری این مهم داره. باید بدونی که تو در این ماجرا تنها نیستی و تجربه این احساسات قابل تامله و قابل گفتگو. دستتو بده به من تا با هم ازش حرف بزنیم. این سفر سخته اما ارزشش رو داره. مراقب خودت باش.  Explore the 'Emotion Collection ', a vibrant journey through human feelings. Each character uniquely represents an emotion, encouraging awarenessunderstanding, and shared support. This collection celebrates our emotional diversity, reminding us of the power in embracing and expressing our true selves 

"Feel, Connect, Grow: Embrace Your Emotional Journey"


Anxiety Tote Bag Anxiety Tote Bag
جدید داره تموم میشه
Brand: هیدورا
Explore the 'Emotion Collection ', a vibrant journey through human feelings. Each character uniquely represents an emotion, encouraging awareness, understanding, and shared support. This collection celebrates our emotional diversity, reminding us of the power in embracing and expressing our true sel..
419,000 تومان
Rough Landing Tote Bag Rough Landing Tote Bag
جدید
Brand: هیدورا
Explore the 'Emotion Collection ', a vibrant journey through human feelings. Each character uniquely represents an emotion, encouraging awareness, understanding, and shared support. This collection celebrates our emotional diversity, reminding us of the power in embracing and expressing our true sel..
419,000 تومان
Wise Heart Tote Bag Wise Heart Tote Bag
جدید
Brand: هیدورا
Explore the 'Emotion Collection ', a vibrant journey through human feelings. Each character uniquely represents an emotion, encouraging awareness, understanding, and shared support. This collection celebrates our emotional diversity, reminding us of the power in embracing and expressing our true sel..
419,000 تومان
Just-Me Tote Bag Just-Me Tote Bag
جدید
Explore the 'Emotion Collection ', a vibrant journey through human feelings. Each character uniquely represents an emotion, encouraging awareness, understanding, and shared support. This collection celebrates our emotional diversity, reminding us of the power in embracing and expressing our true sel..
419,000 تومان
Silent Tears Tote Bag Silent Tears Tote Bag
جدید
Explore the 'Emotion Collection ', a vibrant journey through human feelings. Each character uniquely represents an emotion, encouraging awareness, understanding, and shared support. This collection celebrates our emotional diversity, reminding us of the power in embracing and expressing our true sel..
419,000 تومان
Inner Battle Tote Bag Inner Battle Tote Bag
جدید داره تموم میشه
Brand: هیدورا
Explore the 'Emotion Collection ', a vibrant journey through human feelings. Each character uniquely represents an emotion, encouraging awareness, understanding, and shared support. This collection celebrates our emotional diversity, reminding us of the power in embracing and expressing our true sel..
419,000 تومان
نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)